0,9671

CZK

Aktuální hodnota investiční akcie

graf vývoje

CREDITAS Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu. Fond cílí primárně na funkční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jde především o nemovitosti komerčního typu, jako jsou administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty.

Více informací

Investice do nemovitostního fondu

Poměrně stabilní zhodnocení

Cílem je dosahovat zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. 

Nemovitosti v portfoliu

Rozšiřte své investiční portfolio bez nutnosti přímé investice do konkrétní nemovitosti a bez starostí z toho plynoucích.

Bez vstupních/výstupních poplatků

Zrušili jsme poplatky účtované před nebo po ukončení investice. O to zajímavější bude možný výnos.

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu.

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.