O nás

CREDITAS fond

Zakladatelem a jediným akcionářem CREDITAS fond SICAV, a.s. je Banka CREDITAS a.s., která rovněž provádí distribuci investičních akcií. Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán (představenstvo), jímž je investiční společnost, která je oprávněná obhospodařovat fond.

Fond je speciální fondem ve smyslu § 94 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond není ani řídícím ani podřízeným fondem.


Dokumenty fondu